Origin time (UTC) Magnitude Region
2013-04-16 22:55:27 Mw 6.8 Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [Land: Papua New Guinea] ...
2018-09-05 18:07:59 Mwp 6.8 Japan [Land]
2011-04-03 20:06:40 Mw 6.8 South of Jawa, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2016-10-17 06:15:00 Mwp 6.8 Papua New Guinea [Sea]
2014-10-09 02:14:41 Mwp 6.8 Easter Island region [Sea]
2015-05-22 21:45:17 Mwp 6.8 Solomon Is. [Sea]
2015-05-29 07:00:07 Mwp 6.8 Alaska Peninsula, United States [Sea: United States] ...
2012-01-01 05:27:55 Mw 6.8 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2016-08-29 04:29:58 Mwp 6.8 North of Ascension Island [Sea]
2015-07-27 04:49:47 Mwp 6.8 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2009-11-24 12:47:17 Mw 6.8 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2018-12-05 06:43:11 Mwp 6.8 New Caledonia [Sea]
2015-09-21 17:39:59 Mwp 6.8 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2010-01-05 12:15:35 Mw 6.8 Solomon Is. [Sea]
2015-10-20 21:52:02 Mwp 6.8 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2011-05-10 08:55:12 Mw 6.8 New Caledonia [Sea]
2019-08-02 12:03:23 Mwp 6.8 Southwest of Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2018-08-19 04:28:59 Mw 6.8 Fiji Islands region [Sea: Fiji]
2013-07-07 20:30:10 Mw 6.8 Papua New Guinea [Land]
2014-02-12 09:19:49 Mw 6.8 China [Land]
2018-08-05 11:46:34 Mwp 6.8 Indonesia [Land]
2012-04-17 07:13:50 mb 6.8 Papua New Guinea [Sea]
2013-02-02 14:17:33 Mw 6.8 Japan [Land]
2017-02-24 17:28:46 Mwp 6.8 South of Fiji Islands [Sea: Fiji] ...
2011-08-30 06:57:41 mb 6.8 Indonesia [Sea]
2010-04-11 09:40:31 mb 6.8 Solomon Is. [Sea]
2014-05-08 17:00:00 Mw 6.8 Guerrero, Mexico [Land: Mexico]
2014-04-15 03:57:02 Mw 6.8 Bouvet I. [Sea]
2016-04-06 06:58:48 Mwp 6.7 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2015-02-27 13:45:04 Mwp 6.7 Indonesia [Sea]