Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2009-10-15 02:13:35 Mw 5.6 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2009-11-07 21:08:36 mb 5.6 China [Land]
2009-10-07 07:38:37 mb 5.6 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2009-10-01 08:13:30 mb 5.6 American Samoa [Sea]
2009-10-01 22:13:57 mb 5.6 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2010-04-24 02:23:44 mb 5.6 Southeast of Easter Island [Sea]
2010-04-25 00:30:52 mb 5.6 Tonga [Sea]
2010-04-18 22:28:50 Mw 5.6 Afghanistan [Land]
2010-02-26 05:42:30 mb 5.6 China [Land]
2010-03-13 13:46:27 mb 5.6 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2010-03-20 19:08:11 mb 5.6 Cuba region [Sea: Cuba]
2010-01-27 18:42:46 mb 5.6 Southern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2010-03-24 03:06:11 mb 5.6 China [Land]
2010-03-24 03:44:51 mb 5.6 China [Land]
2010-11-19 22:55:15 Mw 5.6 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] ...
2010-11-21 13:31:45 mb 5.6 Taiwan [Sea]
2011-01-25 06:24:42 mb 5.6 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-18 04:23:56 mb 5.6 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-02-12 03:53:15 mb 5.6 North of Ascension Island [Sea]
2011-05-05 18:15:22 mb 5.6 Tonga [Sea]
2011-05-06 01:21:22 mb 5.6 Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2011-05-18 19:42:35 mb 5.6 Australia [Sea]
2011-05-22 00:06:25 mb 5.6 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Land: Japan] ...
2010-09-08 19:39:45 Mw 5.6 Conflict zone Japan/Russia [Sea]
2010-09-23 07:28:38 mb 5.6 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-09-30 11:00:25 mb 5.6 Philippines [Sea]
2011-03-20 02:30:46 mb 5.6 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-20 16:20:27 mb 5.6 New Zealand [Sea]
2011-04-01 19:03:47 mb 5.6 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-04-04 13:31:41 mb 5.6 Nepal [Land]