Origin time (UTC) Magnitude Region
2011-03-22 11:21:38 mb 5.5 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-27 13:41:35 mb 5.5 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-04-11 17:53:31 mb 5.5 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-04-11 22:26:21 mb 5.5 Eastern Honshu, Japan [Land: Japan] ...
2011-04-13 20:32:23 mb 5.5 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-04-22 15:25:16 mb 5.5 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-04-29 08:56:49 mb 5.5 Off west coast of northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2011-05-18 18:51:27 mb 5.5 Papua New Guinea [Sea]
2011-05-24 17:43:24 Mw 5.5 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2011-05-28 17:07:40 Mw 5.5 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2011-06-14 00:08:34 Mw 5.5 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] ...
2011-06-19 04:15:58 mb 5.5 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2011-06-22 14:28:59 mb 5.5 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-07-05 19:02:38 mb 5.5 Tonga [Sea]
2011-08-06 02:45:58 mb 5.5 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2020-05-20 23:43:16 mb 5.5 Greece [Sea]
2011-08-21 00:23:41 mb 5.5 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2011-08-22 09:38:37 mb 5.5 New Zealand [Sea]
2011-09-16 18:23:25 mb 5.5 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2011-09-22 03:22:36 Mw 5.5 Turkey
2011-10-07 06:30:18 mb 5.5 New Caledonia [Sea]
2011-10-19 02:52:40 mb 5.5 Southern Iran [Land: Iran]
2011-12-26 16:12:35 Mw 5.5 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2012-02-17 15:44:21 mb 5.5 China [Land]
2012-02-28 15:07:35 mb 5.5 Japan [Sea]
2012-03-17 17:00:57 Mw 5.5 Carlsberg Ridge [Sea]
2012-04-12 14:50:37 Mw 5.5 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2012-04-16 11:23:44 mb 5.5 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) ...
2013-08-06 17:21:56 Mw 5.5 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2014-01-02 03:13:57 Mw 5.5 Southern Iran [Land: Iran]